Bilim-Felsefe

Felsefe Nedir, Hakkında Neler Biliyoruz?

Felsefe Nedir?

Felsefe nedir sorusu yüzyıllardır düşünce dünyasının temel sorularından biri olmuştur. Dilimize antik Yunancadan geçmiş, köken olarak sevmek, peşinden koşmak ve aramak anlamına gelen ‘’phila’’ ve bilgi, bilgelik anlamına gelen ‘’sophia’’  sözcüklerinden türemiştir.

Felsefe Nedir Sorusunun Cevabı Var Mıdır?

Felsefenin ne olup ne olmadığı konusunda pek çok şey söylenebilir. Kimi düşünürler felsefenin tanımının yapılamayacağı görüşündedirler çünkü felsefenin birden çok tanımı vardır. Bunun sebebi felsefenin farklı alt disiplinlerden oluşması olarak görülebilir. Birçok alt disiplininin olması ve her birinin kendine ait sorularının bulunması felsefe nedir sorusuna kesin bir cevap verilmesine engel olmaktadır.

Felsefenin Temel Disiplinleri Nelerdir?

 • Bilgi Felsefesi (Epistemoloji )
 • Estetik(Güzellik) Felsefesi
 • Etik(Ahlak) Felsefesi
 • Hukuk Felsefesi
 • Eğitim (Pedagoji) Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • Metafizik(Fizik ötesi)
 • Ontoloji(Varlık) Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Din (Teoloji) Felsefesi
 • Zihin Felsefesi

Felsefe Yapmak

Felsefe hedefe ulaşmaktan çok yolda olmayı ifade eder. Bilgiye sahip olmak yerine bilgiyi sevme ve ona ulaşma arzusudur. Kuşku ve şüphe felsefeyi oluşturan temel unsurlardandır. Dolayısıyla soru sormak ve sorgulamak, soruya kesin bir cevap bulmaktan çok daha önemlidir. Felsefe yapmanın temeli de cevap bulmak yerine soru sormaktan geçer. Sorgulamak felsefe yapmanın temel prensiplerindendir. Ünlü düşünür Sokrates bu konu hakkında ‘’ sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez ‘’ diyerek felsefenin ve felsefe yapmanın insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu belirtmiştir.

Filozof Kimdir ve Felsefe-Filozof İlişkisi

Kelime olarak felsefe yapan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse anlamına gelir. Mutlak doğruları bildiğini, onlara tamamen ulaştığını iddia eden değil, sürekli bilgiyi arayan ve ona ulaşmak isteyen kimselere Filozof denir. Filozof edindiği bilgileri yetersiz bulur, bu yetersizlikten dolayı tedirgindir ve bundan dolayı da sürekli bir arayış içerisindedir. Öğüt verici bilgileri ile insanların hayatlarını kolaylaştırmak için uğraş verirler. Bu yoğun uğraşı ve bilgiye ulaşma arzusu hem insanlar hem de felsefenin gelişimi açısından büyük öneme sahiptir.

Felsefe Tarihinin En Önemli Filozofları

 • Aristoteles ( Mö. 384-322)
 • Platon(Eflatun)(Mö. 427-347)
 • Karl Marx ( 1818-1883)
 • Friedrich Nietzsche ( 1844-1900)
 • Descartes ( 1596-1650)
 • Immanuel Kant (1724-1804)
 • John Locke (1632-1704)
 • Konfüçyüs ( Mö. 551-479)
 • Friedrich Hegel (1770-1831)
 • Sigmund Freud ( 1856-1939)

Felsefenin Diğer Alanlarla İlişkisi

Bilim ve Felsefe

Her iki disiplin de insan aklının ürünüdür ve sorunların çözümü için çalışmalar yapar. Bilim, deney ve gözleme dayanırken felsefe mantıksal ve kavramsal açıklamalar yapar.

Felsefe ve Din

Felsefe eleştirel ve kuşkucudur, din ise eleştiri ve kuşkuya yer vermez.

Felsefe ve Sanat

Her iki dal da eleştiri ve yaratıcı zekâya dayanır. Felsefe hakikati, sanat güzeli arar. Felsefe akla, sanat duygulara dayanır.

Via
1
Etiketler
Devamını Göster

Emre Şahin

Emre Şahin. 25 yaşında. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik bölümü mezunu. İletişim: shnemree23@hotmail.com

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Check Also

Close
Close