Tarih

İskender: Dünyayı Fethe Çıkan İlk Hükümdar

Makedonya Kralı 2. Filip’in oğlu İskender, dünyayı fethe çıkan ilk hükümdar olarak kabul edilir. Bu unvan sadece 12 yıl 8 ay gibi kısa sürede yaptıkları sayesinde kendine verilmiştir.

Türkçe kaynaklarda Büyük İskender, Makedonyalı İskender, İskender Yunani, İskender Rumi adlarıyla geçen 3. Aleksandros MÖ 366 – MÖ 323 yılları arasında Makedonya krallığı yapmıştır.

İskender’in Tahta Geçişi ve Rakiplerini Yok Etmesi

Babası 2. Filip’in öldürülmesinden sonra MÖ 336 yılında henüz yirmi yaşındayken tahta geçerek krallığını ilan etmiştir.

Tahta çıktığı gibi ilk iş olarak olası rakiplerini yok etmeyi planlamış ve derhal harekete geçmiştir. Bu doğrultuda Helen meclisinde kendini başkomutan seçtirir, Trakya’ya girer, Triballileri ve Getaları dağıtır. Batıya dönerek Makedonya’yı istila eden İliryalıları yener. Aynı dönemde Atina’da çıkan bir isyanı çok sert bir hamleyle bastırır. Bu süreç sonunda Sparta dışındaki bütün şehir devletleri Makedonya üstünlüğünü tanır.

İskender’in Doğu Seferleri

MÖ 334 yılında yaklaşık olarak 35 bin askerden oluşan ordusuyla yola çıkar. Ordusunun silah ve güç dağılımının iyi olmasının yanında, ordusunda mühendis, mimar, bilim adamı ve tarihçiler de bulunur.

Batı Anadolu’nun kapılarını “Granikos Savaşı”nda elde ettiği zaferler alır. Bu savaş Pers ordularıyla karşılaştığı ilk savaştır.

Granikos Savaşı

Batı Anadolu şehirlerindeki etkinliğini arttırıp bölgenin fethini tamamen tamamladıktan sonra Akdeniz kıyıları boyunca ilerler ve güneyde Pinaros Çayı’nın kıyısında Pers ordularıyla ikinci savaşına girer. İskender ve Pers İmparatoru 3. Darius arasında geçen “İssos Çarpışması”nı rakibini kendisinden iki kat daha fazla olmasına rağmen kazanır ve Pers ordusunu yok eder. Bu savaşta Pers ordusuna karşı büyük bir zafer kazanır.

İssos Çarpışması

İskender daha sonra Fenike kıyıları boyunca ilerleyerek Suriye ve Gazze’yi direnişlere rağmen ele geçirir. Mısır’da herhangi bir direnişle karşılaşmaz aksine büyük bir sevgiyle karşılanır. Bir süre Mısır’da kalarak çeşitli yönetimsel düzenlemeler yapar, “İskenderiye” şehrini kurar.

İskenderiye Şehri

İskender’in Pers Topraklarını Fethetmesi

Pers topraklarını fethedip doğuda büyük bir imparatorluk kurmak isteyen İskender, Darius’un barış tekliflerini reddeder. MÖ 331’de Darius’u “Gaugamela Savaşı”nda tekrar yenilgiye uğratır. Daha sonra girdiği Pers şehirlerinde direnişle karşılaşmaz ve kendini Pers İmparatoru ilan eder.

Gaugamela Savaşı 2 Gaugamela Savaşı 1

Daha doğudaki toprakları ele geçirmek için yeni bir sefer başlatır. Kısa sürede Hazar kıyılarına ve Afganistan’a ulaşır. Ordusunu yeni baştan düzenler.

Doğu seferleri sırasında göçebe halkların direnişiyle karşılaşır. Bu direnişleri güçlükle bastırır. Daha sonra ise yüzünü daha doğuya, Hindistan’a çevirir.

İskender’in Hindistan Seferleri

Hedefine Hindistan’ı alan İskender, MÖ 326 yılında bölgenin hükümdarı Poros’la “Hidaspes Çarpışması”nda karşılaşır. Bu başarını üzerine “Alexandria Nikia” ve ölen atının adını verdiği “Bukefala” kentlerini kurar.

Hidaspes Çarpışması

Hindistan seferi hazırlıkları doğrultusunda donanma kurar. Patala’da liman ve tersane yaptırır. Ayrıca Hindistan’la deniz bağlantısını sağlamak için Arabistan kıyılarına yönelik bir sefer hazırlığı da başlatır.

İskender’in Ölümü ve Ardında Bıraktıkları

İskender, Babil’de bilinmeyen bir ateş hastalığına yakalanır. Henüz otuz iki yaşındayken yaşamını yitirir. İskenderiye’ye götürülür ve altın bir tabuta konur. İskender’in ölümünden sonra Makedonya İmparatorluğu dört parçaya ayrılır.

On üç yaşındayken Aristo’dan ders alan, felsefe, tıp ve bilime ilgi duyan İskender girdiği bütün savaşlardan zaferle ayrılmıştır. Farklı özelliklerdeki askeri birlikleri bir arada kullanan, yeni taktikler üreten ve düşman taktiklerini karşı hızlıca çözebilme özellikleriyle tarihin en büyük askeri dehalarından biri olarak kabul edilmiştir.

 

Etiketler
Devamını Göster

İlgili Yazılar

1 thought on “İskender: Dünyayı Fethe Çıkan İlk Hükümdar”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close