Sinema-TV

Türk Sinema Tarihi ve Türk Sinemasının Gelişimi

Her ülkenin kendine ait bir sinema tarihi vardır. Bizim sinema tarihimizde Fuat Uzkınay’ın 14 Kasım 1914’te Ayestefanos Rus Abidesi yıkılırken çektiği film “çekilen ilk Türk filmi’’  filmi çeken Fuat Uzkınay da “ilk Türk sinemacısı’’ olarak yerini almıştır.Çekilen ilk Türk filmi

1922-1950 dönemi Türk Sineması

Türk toplum yapısı Cumhuriyet’in ilanıyla ciddi bir değişime girmiştir.  Rejim değişikliği, daha önce görülmemiş inkılâpların birer birer hayata geçirilmesi, her alanda değişikliklere yol açmıştır.

Muhsin Ertuğrul

Sinemamızda 1922’den 1949 yılına kadar olan dönem ‘’ Özel Yapımevleri Dönemi’’ olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde tiyatral kökenli çalışmaları yönetme işini ‘’ Muhsin Ertuğral’’ üstlenmiştir. İkinci Dünya savaşının sonra erdiği tarihten yani 1945 yılından sonra sinemamızda ciddi bir üretim artışı görülmektedir. Ekonomik gelirlerin ön planda olduğu bu dönemde seyirci getirisi çok olan Mısır filmleri, Amerikan macera ve güldürü filmleri ile kendi köklerimizden kaynaklanan edebiyat uygulamaları ve tarihsel filmler tercih edilmiştir. Sonraki yıllarda da üretimler bu temeller üzerinden gerçekleştirilmiştir.

1950-1960 dönemi Türk sineması

Film üretiminin artışı, 1950’li yıllardan başlayarak sinemada daha fazla istihdam olanağının olması, daha fazla sayıda film yapan yapıya sahip olunacağını göstermiştir. Bu gelişmeler ışığından Türk Sinemasının altın çağı olarak adlandırılabilecek 1960-75 yıllarının temelleri atılmıştır.

1960-1970 dönemi Türk sineması

Türk sinemasının en iyi filmi Susuz Yaz seçildi.
Susuz Yaz

Türk Sineması’nın üretim verimliliğinin zirveye ulaştığı dönemdir. Bu dönemde düzeyli ve kaliteli Türk filmleri ardı ardına vizyona girmiş, sinemamız ulusal bir kimliğe bürünmüştür. Türk Sineması’nda 1963 yılından başlayarak renkli filmler üretimine başlanmıştır. Bu dönemde sinema giderek daha karlı bir sektör haline gelince, yeni yapımcı ve yapımevleri ortaya çıkmaya başlamıştır.

Türk Sineması 1966 yılında 241 filmle uzun metraj film üretiminde dünyada dördüncü sıraya yükselmiştir. Yapım, üretim ve dağıtım gücü bakımından 1960’lı yıllar sinemamızın altın çağı olarak kabul edilmektedir.

1970-1980 dönemi Türk sineması

Bu dönemde sinemamızda dış faktörlerin etkisi büyüktür. Yaşanan süreçte başta siyasi ve ekonomik alanlarda olmak üzere birçok konuda köklü değişikliklere gidilmiştir. Bu gelişmeler hayatın her alanını olduğu gibi sinema sektörünü de etkilemiştir.Hababam Sınıfı

Televizyona ilginin arttığı bu dönemde, insanlar sinemadan uzaklaşmış ve sinema salonları kapatılmaya başlamıştır. Bütün bunların etkisiyle filmlerde kalite düşmüş, sektörde daralmaya gidilmiştir. 1977 yılında sektörü yeniden canlandırmak ve gereken düzenlemeleri yapmak adına Kültür Bakanlığı bünyesinde Sinema Daire Başkanlığı kurulmuştur.

1980-1990 dönemi Türk sineması

Bu dönemde yaşanan siyasi, iktisadi ve hukuki gelişmeler, ithalatta yaşanan artışla gelen teknik devrim gibi sebeplerle görsel iletişim araçlarında değişimler yaşanmıştır. Video piyasasının oluştuğu bu dönemde ailecek gidilen sinemalara bireyler halinde gidilmeye başlanmış, başrol oyuncusu odaklı filmlerden yönetmene göre anılan sinema tarzına dönüşüm oluşmuştur.

Yol 1982

1986 yılında sinema sektörünün düzenlenmesi adına, müzik, video ve müzik eserleri yasası çıkarılmıştır. Filmler konusuna göre kendi seyirci kitlesini oluşturmaya başlamış, Türk filmleri yabancı festivallerde ödüller kazanmıştır.

1990-2000 dönemi Türk sineması

Bu dönemde Türk sineması büyük bir krizle karşı karşıya kalmış, yılda neredeyse on filmden az üretim yapılmıştır. Sinema salonlarının büyük bir hızla kapandığı bu yıllarda özel televizyonların sayısı giderek artmaya başlamıştır. 1995 sonrası sırasıyla video-VCD-DVD formatlarının yaygınlaşmasıyla alternatif izleme alanları oluşmuştur.Eşkiya filmi

2000 sonrası dönem Türk sineması

Bu dönemde Türk filmleri teknik olarak dünya standartlarına ulaşmış, sinemaya sinema okullarında yetişen eğitimli gençler yön vermeye başlamıştır. Filmlerin bütçeleri milyon dolarlara, seyirci sayısı da milyonluk sayılara ulaşmıştır.Babam ve Oğlum

“Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun’’unun çıkarıldığı 2004 yılı, Türk sineması için dönüm noktası olmuştur. Film üretimi ve seyirci sayılarında inanılmaz bir artış gözlenmiştir. 2005 yılında otuz milyona ulaşan seyirci sayısı 2017 yılında yetmiş milyonu aşmıştır. 2017 yılında gişe gelirlerinde 863 milyon TL’lik büyümeye ulaşılmış, sektörün toplam büyüklüğü ise üç milyar TL’nin üzerine çıkmıştır.Bir Zamanlar Anadolu'da

Son yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte artan seyirci ve film sayısıyla beraber üretimde çeşitlilik de artmıştır. Uluslararası alanda ödül kazanan filmlerimiz ve aktörlerimiz sinemamız adına umut verici bir tabloyu karşımıza çıkarmaktadır.

Kaynak
123
Etiketler
Devamını Göster

2 thoughts on “Türk Sinema Tarihi ve Türk Sinemasının Gelişimi”

  1. Geri bildirim: www.filizrengi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close